«Guds skjønne døtre» foredrag med Jørn Øyrehagen Sunde på Bjerkebæk

Arrangementsinformasjon

Guds skjønne døtre er navnet på publikumsbygget på Bjerkebæk. Navnet er hentet fra tittelen til et essay Sigrid Undset skrev under eksil i USA under den andre verdskrig, og som ble publisert i Verdens Gang 22. desember 1947. I essayet tar Undset utgangspunkt i en allegori om «Guds fire døtre» i det norrøne dannelsesverket Kongsspegelen, for å fundere over samfunnsverdier som er under press i «vår forvirrede, plagede og sundsprengte verden».

Jørn Øyrehagen Sunde er professor i rettshistorie og leder av Landslovprosjektet 2014-2024. Han har sett nærmere på hvor Sigrid Undset fikk kunnskapen om «Guds fire døtre» fra. Ikke minst ser han nærmere på hvordan Sigrid Undset var en av få i sin samtid med inngående kjennskap til norsk middelalderrett. Denne innsikten brukte hun både i sine essays og i sine historiske romaner med en klar samtidsinteresse, uten å være historisk upresis. Gjennom essayet "Guds fire døtre" og romanen "Kransen" vil han se nærmere på tre eksempler fra norsk middelalderrettshistorie som Sigrid Undset brukte aktivt i sitt forfatterskap, og hvordan hun på denne måten ga middelalderen samtidsrelevans.

Billetter legges ut på Bjerkebæks hjemmeside.

litteraturformidling